Dokončení základů

Podařilo se nám dokončit záložení stavby a připravit ji na montáž dřevěné konstrukce. Tentokrát popisujeme provádění obsypu patek, trativody, zásyp prostoru pod domem a dokončení betonáží v garáži a technologické šachtě. Dokončení základů

Zásyp v okolí patek a garáže

Na 30. a 31.5. jsme měli domluvené pomocníky a měli jsme v plánu obsypat okolí patek a prostor mezi patkami zeminou z výkopu při současném hutnění. Bohužel nám však nepřálo počasí a akci jsme museli odvolat. V sobotu i v neděli se vždy večer mírně zlepšilo počasí a alespoň jsme rozebrali bednění, které jsme využili při betonování patek.
Naštěstí nám rodiče i Standa přislíbili pomoc i další víkend, dorazil dokonce i brácha. V sobotu 6.6. jsme zavezli prostor mezi patkami, hutnili jsme hutnícím pěchem z půjčovny. Taťka instaloval ocelové nosníky, které vytvoří strop sklípku a ponesou podlahu kůlny. Ocelové profily U80 se zařezávaly do horní vrstvy ztraceného bednění a svařovaly se s výztuží.
V neděli jsme již zůstali sami a chystali jsme výkop pro trativody v okolí domu a dva trativody jsme i stihli položit a zasypat. Do rohů jsme umístili svislé KG trouby a do nich jsme zaústili trativody. Vytvořili jsme tak malé šachty abychom mohli případně zkontrolovat funkčnost trativodů a případně je propláchnout. Trubky budou opatřeny víčky z výrobní řady KG trubek, trativody jsou zaústěny do melioračního hlavníku, který jsme přeložili na podzim a je nyní v části podél domu vedený v KG trubkách.
V pondělí 8.6. odpoledne jsme po práci jeli na pozemek a položili jsme chybějící dva úseky trativodu v okolí domu. Trativody jsme balili do geotextilie, trativodní trubky DN65 jsme kladli do pískového lože a obsypávali kamenivem.

Srovnání terénu pod domem, podsypání kamenivem

V sobotu 13.6. dorazil opět Standa a pomohl nám rozvozit kamenivo pod domem, které jsem v týdnu objednal v místních stavebninách. Jednalo se o kačírek frakce 16-32, kamenivo je pěkně oblé, ale musí ještě projít deštěm, aby se spláchnul drobný písek na povrchu. Kamenivo jsme podložili silnou stavební fólií a po celé ploše jsme rozvezli kamenivo v tl. cca 70mm. Dále jsme položili nopovou fólii na strop šachty a přitížili ji kamenivem. Začali jsme s hydroizolací podlahy v šachtě a sklípku, ale došla nám plynová bomba.
V neděli jsme již s novou bombou dokončili hydroizolace a začali jsme s betonáží poslední vrstvy ztraceného bednění v okolí sklípku (tam, kde jsme minulý týden osadili nosníky tvořící strop sklípku). Dále jsme pokračovali s betonovou podlahou v šachtě a sklípku, tl. betonové mazaniny je cca 50mm. Nakonec se nám vše podařilo a stihli jsme připravit založení stavby do termínu, na kterém jsme se domluvili s dodavatelem nosné dřevěné konstrukce.

Montáž konstrukce

V průběhu května a června jsem s dodavatele konstrukce probíral jednotlivé detaily konstrukce a provádění spojů. Byli jsme domluveni, že v polovině června se začne s montováním skeletu, zatím ale čekáme na materiál, který dodavatel pozdě objednal. Takže doufáme, že materiál brzy dorazí a firma nastoupí. Konstrukce by měla být smontována za cca 2-3 týdny, ve smlouvě máme termín do poloviny července, takže to snad zvládneme i s počátečním zpožděním.

Ostatní práce a papírování

Mimo samotnou stavbu vyřizujeme i další věci, mezi které patří projekt pro stavební povolení na čistírnu odpadních vod, geometrické plány pro zřízení věcných břemen pro přípojky sítí, geometrický plán pro zápis domu a garáže do katastru, cenové nabídky pro dodávku střešní konstrukce, objednávali jsme modřínové palubky pro obklad fasády, zítra mám schůzku s dodavatelem vzduchotechniky. Takže se neustále něco děje a určitě se nenudíme.
Z prací na stavbě budeme nyní pokračovat v zavážení zeminy v okolí garáže a v garáži. Také jsme začali se sekáním silně přerostlé trávy na pozemku, takže i toto musíme dokončit.


Autor: RomanPočet zobrazení: 5019 x
Vloženo: 17.6.2009Upraveno: 17.6.2009

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s