Venkovní úpravy zahrady

V letním období se snažíme dokončovat také zahradu. Gabionové zídky jsou již dokončené, pozemek je srovnaný a krásně na něm kvetla naše louka. Nyní se ještě zaměřujeme na dobudování skleníku a venkovních záhonů.


Dokončení gabionových zdí

V roce 2012 jsme se pustili do venkovních úprav okolo domu a na pozemku. Z podzimu 2011 jsme měli seskládané gabionové zídky u terasy a část zídek v nájezdu do garáže. Tyto zídky bylo potřeba prodloužit, u terasy jsme zídku zalomili a protáhli ji podél domu. Získali jsme tak prostor pro sklesání terénu u terasy. Tato zídka je vysoká 92cm, v polovině se její výška snižuje. Před garáží bylo potřeba zídky prodloužit, aby nájezd nebyl tak prudký. Rozměrově opět navazuje na předchozí zídku. Po dokončení nájezdu do garáže jsme také museli vybudovat finální vjezd se zatrubněním příkopu. Po dobu stavby byla ve sjezdu zasypána trubka o průměru 150mm, což se ukázalo jako málo. Nové potrubí má DN400 a jedná se o plastové korugované potrubí v délce 6m. Čela propustku jsou opět gabionová, stejně jako všechny ostatní zídky. Pro průchod potrubí skrz zeď bylo potřeba do sítě vyříznout otvor a ten zpevnit přivařením stočeného drátu přesně na průměr potrubí. Takto upravené sítě jsme poté nechali žárově pozinkovat ponorem. Pod čely propustku jsme ještě udělali betonový základ. Způsob svazování sítí zůstal nezměněn. Pro vyplnění zídek jsme spotřebovalo další Tatru lomového kamene, tzn. dalších 12 tun.

Obrubníky kolem domu a nájezd do garáže

Po vybudování zídek jsme se vrhli na obrubníky kolem fasády domu, podél příjezdové cesty a chodníčku. Zpevnění kolem domu má šířku 1m a výškové navazuje na kačírek, který je vysypaný pod domem. Před vstupem do kůlny je vytvořena větší štěrková plocha. Podél garáže jsme chodník nebudovali, pouze jsme zde vytvořili chodník z nášlapných kamenů. Po osazení obrubníku jsme vytvořili podsyp ze zhutněné strusky a finální vrstva kačírku nebo kamenné drtě ještě čeká na pokládku.

Ornice a rozvody vody

Od začátku stavby jsme měli na pozemku složenou hromadu ornice. Nyní nastal konečně čas zeminu rozvést po pozemku, pochopitelně jsme si na tuto práci objednali bagr. Poté následovalo srovnání terénu kultivátorem a ručně hráběmi. Před zasetím trávy jsme se rozhodli rozvést po celé zahradě vodu, abychom se při zalévání nemuseli tahat s dlouhou hadicí. Vývody jsou umístěny v blízkosti plánovaných záhonů, skleníku a skalky. Další přípojné body pro napojení hadice jsou v garáži a u východu z kůlny. Každý vývod je ukončen kulovým ventilem a rychlospojkou na hadici. Potrubí je HDPE DN20 a je uloženo v cca 30cm hloubce a je tak potřeba jej před zimou vypustit. Pro vyfouknuti vody z potrubí používáme vzduchovadlo z ČOV, které se na to dobře osvědčilo. Okruh bude plněn dešťovou vodou z podzemní nádrže, při nedostatku vody bude dotován pitnou vodou. Zároveň jsme si připravili i přípojku pitné vody a elektřiny pro budoucí zahradní domek a skleník.

Výsev trávy

Na podzim jsme na celý pozemek vyseli travní směs, kterou jsme koupili v Planta Naturalis. V přední části jsme použili typ Zahradní loučka a v zadní části Kopretinovou louku. Do plochy jsme poté zasadili cibulky narcisů, tulipánů a sněženek.
Na konci října jsme v zadní části za garáží zasadili několik ovocných stromů a keřů. Máme tři jabloně, jednu hrušku, ryngli, jostu, moruši a několik rybízů a angreštů.

Kůlna

Pokročili jsme také s pracemi v kůlně a ve sklípku pod ní. Na připravené ocelové profily jsme namontovali podlahu ze silných CETRIS desek pod kterými je cca 60mm tepelné izolace. Ve sklípku jsme položili dlažbu, kterou jsme vyspádovali do odčerpávácí šachty a na stěny jsme nalepili 60mm polystyrénu. Po zkušenostech z letošní zimy teplota v malém sklípku neklesla pod 4°C, v případě potřeby je zde připraven elektrický přímotop s ventilátorem, který se automaticky sepne při poklesu teploty pod 3°C. Ve sklípku jsme zatím nestihli připravit rozvody vody a čerpadla. Provizorně zatím používáme dešťovou vodu z nádrže pro zálivku zahrady, do domu zatím deštovka není přivedena.

Kompost a skleník

V roce 2013 jsme již uvolněně pokračovali v dalších drobných pracech na zahradě. Na jaře jsme připravili betonovou konstrukci pro kompost. Z jižní strany je celý prostor kompostu ukončen rovnou zdí na kterou bude napojen skleník (na něm právě pracujeme, letos ho chceme dokončit). Ze severní strany jsou na tuto zeď napojeny 3 kóje na kompost z čelní strany jsou ukončeny CETRIS deskou, která nám zbyla z podlahy sklípku. Celá konstrukce je ze ztraceného bednění tl. 150mm a je olemovaná betonovými cihlami stejné šířky s dodatečným vyplněním spáry. Celková kapacita je přes 4m³, což by nám mohlo stačit.
Na skleníku právě pracujeme, bude z ocelových pozinkovaných profilů usazených na zvýšený základ. Zadní stěna skleníku bude tvořena prostorem na kompost. Šikmá a střešní část bude zasklena dvojsklem, které jsme sehnali na inzerát na stavebním bazaru. Boční stěny s posuvnými dveřmi budou již zakryty komůrkovým polykarbonátem. Na skleník budou navazovat venkovní zvýšené záhonky. V plánu je také systém automatické závlahy, takže nyní musíme všude připravit potřebné potrubí.


Autor: RomanVloženo: 25.10.2013Upraveno: 25.10.2013