Podlaha, voda, příčky

Po blower door testu jsme pokračovali hrubou podlahou v podkroví, dále konstrukcí příček, rozvody vody, elektroinstalací a kanalizací. Nyní jsme již začali montovat sádrokarton, konečně se to začíná rýsovat. Podlaha, voda, příčky

Podlaha v 1.NP

V podlaze 1.NP jsou vedeny vzduchotechnické kanály pro přísun čerstvého vzduchu do obytných místností. Tyto kanály položila firma během dvou dní. Souběžně bylo položeno potrubí k solárním kolektorům. Vzduchotechnika byla uložena do roviny hranolů 40x60mm, které slouží pro lepší roznos zatížení z  podlahy. Pro lepší odhlučnění byly tyto hranolky uloženy na zelenou hobru tl. 8mm.
Prostor mezi hranolky byl vysypán štěrkem 4-8mm (celkem 3 tuny), který podlahu přitíží a neměla by tolik vibrovat. Štěrk byl však přirozeně vlhký, takže bylo nutné jej pořádně vysušit. To bylo celkem problematické a časově náročné, pomáhali jsme si přitápěním a stavebním odvlhčovačem. I tak jsme vysoušeli téměř 3 týdny. V létě by to bylo jednodušší, bohužel vysušené kamenivo se nám nepodařilo sehnat. Další alternativou by bylo přítížení betonovou dlažbou, což je však finančně náročnější a znamenalo by to i přiřezávání dlažby tak, aby pasovala do roštu.
Nyní je již podlaha zaklopena OSB deskou tl. 18mm, další vrstvy budou pokládány až na závěr stavebních prací. Jako kročejová izolace bude použit zbytek dřevovláknité desky STEICO Universal z fasády (tl. 24mm) a nášlapná vrstva bude z broušené a nalakované OSB desky tl. 15mm.

Konstrukce příček

Příčky jsou tvořeny hranoly 80x40mm po obvodu a okolo dveří. V ploše je konstrukce tvořena hranoly 60x40mm, které jsou střídavě zarovnány s levou a pravou stranou příčky. Počet hranolů je tak třeba zdvojnásobit (osová vzdálenost pro kotvení sádrokartonu je 625mm), toto opatření by však mělo eliminovat zvukové mosty v ploše příčky. Z tohoto důvodu je příčka uložena přímo na hrubou podlahu a na obvodových stěnách a stropě přerušuje opláštění stěn a stropů. Všechny dveře jsou posuvné a budou se zasouvat do vnitřní konstrukce příčky. Z tohotu důvodu jsme si nechali od taťky vyrobit ocelové rámy, které umožní zasunutí příčky a budou sloužit pro ukotvení sádrokartonu. Opláštění bude poté tvořeno dvěma vrstvami sádrokartonu z každé strany. Bohužel díky tomuto způsobu provedení dveří (zasouvání do příčky) se zhorší akustické vlastnosti příčky.
Dále jsme ještě namontovali na obvodové stěny a strop montážní hranoly pro opláštění sádrokartonem. Na stropě hranoly 60x40mm, na obvodových stěnách 50x50mm. V rovině hranolů jsou poté vedeny elektroinstalace a přijde zde doplnit i tepelná izolace.

Kanalizace

Z domu je kanalizace vyvedena pouze v jednom místě, uspořádání místností a konstrukce domu nám to takhle umožnilo. Výstup se nachází v rohu technické místnosti a vede přímo do technologické šachty pod domem, kde je osazen čistící kus a odbočka pro odvětrání kanalizace. Kanalizace je tvořena hlavním sběrným potrubím DN110, na které jsou připojeny odbočky DN50. Hlavní potrubí je ukončeno v horní koupelně (kde je na něj připojeno WC), vyvedeno pod strop, ukončeno čistícím kusem a přivzdušňovacím ventilem, do tohoto místa bude ponechán přístup pro případnou kontrolu či opravu. Odvětrání je řešeno odbočkou z hlavního řádu v technologické šachtě (tzn. před vstupem do objektu).
Protože je kanalizační potrubí vedeno v podhledu zvolili jsme odhlučněný kanalizační systém (OSMA Skolan dB). Upevnění je provedeno pomocí objímek s pružnou vložkou, která je držena závitovou tyčí na kousku OSB desky. Tato pomocná OSB destička je od hlavní konstrukce opět oddělena gumovým pružným těsněním. Všechna opatření by opět měla omezit přenos vibrací od tekoucí vody v kanalizaci do hlavní konstrukce. Ve výsledku boudou ještě všechna potrubí obalena tepelnou izolací (která také zlepší i akustické vlastnosti potrubí).

Rozvody vody

Dále jsme pokračovali s rozvody vody v horní koupelně. Do domu jsou přivedeny dva druhy vody, pitná voda z obecního vodovodu a dešťová voda, která se bude jímat ze střechy do podzemní nádrže odkud bude přiváděna čerpadlem. Teplá voda se bude ohřívat průtokově v akumulační nádrži (v horní části bude osazen nerezový vlnovec pro průtočný ohřev pitné vody). Do koupelny jsou tak přivedena tři potrubí. Dešťová voda je přivedena k bitetové spršce, k WC a k pračce. Pitná voda je přivedena ke sprchovému koutu a k umyvadlům. Teplá voda ke sprchovému koutu, umyvadlům, bidetové spršce a k pračce (příprava pro případnou pračku s připojením na teplou i studenou vodu - v létě budeme vodu ohřívat téměř zadarmo solárním systémem).
Ve sprchovém koutě budou osazeny dvě podomítkové baterie, jedna bude příslušet k hlavové sprše, druhá k ruční sprše. Nechtěli jsme baterii s přepínám, protože jsme s ní měli špatnou zkušenost z bytu (vždy někdo zapomněl sprchu přepnout zpět a voda tak někdy přitekla odjinud než se čekalo). Další podomítkový modul bude u bidetové spršky, zde se také bude napouštět voda na úklid.

Elektroinstalace

V 1.NP jsme před doplněním izolace a následným zaklopením sádrokartonem provedli rozvody elektroinstalace a sdělovacích kabelů. Vše jsme tahali v elektrochráničkách, zásuvkové obvody jsou v obytných místnostech dva (jeden vyhrazený pro počítače). Dále jsme natahovali kabely pro ovládání venkovních žaluzií, anténní rozvody, počítačovou síť a sběrnici systému inteligentní elektroinstalace (je vedena po obvodě místností ve vypínačové výšce pro případné doplnění tlačítek). Nesmím také zapomenout na signální kabely pro čidla otevřených oken a pro zabezpečovací systém.


Autor: RomanPočet zobrazení: 5546 x
Vloženo: 9.2.2010Upraveno: 9.2.2010

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s