Podlaha v přízemí, vzduchotechnika

Po ukončení prací na sádrokartonech v podkroví jsme se přesunuli do přízemí a začali jsme chystat podlahu. Zde bylo nutné rozvést vzduchotechniku a podlahové topení a připravit výztuž na betonáž. Původně bylo v plánu vybetonovat desku na podzim, ale to jsme nestihli. Alespoň bude teď dost času na proschnutí desky do další zimy. Podlaha v přízemí, vzduchotechnika

Podlahy a vzduchotechnika

Po ukončení prací na sádrokartonovém obkladu stěn jsme se vrhli na přípravu podlahy v přízemí. Na OSB desky přijde rozložit celkem 100mm podlahového polystyrénu nad kterým bude 90mm silná akumulační a roznášecí betonová deska. Ve vrstvě polystyrénu jsou vedeny přívodní kanály vzduchotechnického rozvodu, v betonové desce bude uloženo potrubí podlahového topení. Podlahový polystyrén jsme zvolili s přídavkem grafitu pro jeho lepší tepelně izolační vlastnosti.
Začali jsme pokládkou první vrstvy polystyrénu. Nejprve jsme po obvodu stavby nalepili polystyrén šířky 60mm do výšky 190mm (čili po finální povrch betonu) a  celou plochu jsme poté vyskládali z polystyrénu tl. 40mm. Dále již přijela firma položit přívodní kanály ukončené výustkami. V přízemí je vedeno více kanálů než v podkroví, takže práce zabrala skoro celé dva dny. S Katkou jsme poté prostor mezi kanály vyskládali polystyrénem tl. 60mm a kanály překryli polystyrénem tl. 10mm. Izolace podlahy tak byla dokončena.
Na polystyrén byla položena polyetylénová fólie, aby beton nezatekl do izolace. Poté jsme rozmístili distanční podložky, na které jsme rozložili a provázali KARI sítě. Ke spodní vrstvě sítí jsme připevnili plastovými pásky potrubí podlahového topení (trubka 18mm s roztečí 300mm) a distanční podložky pro uložení druhé vrstvy sítí. Po položení druhé vrstvy KARI sítí bylo vše svázáno vázacím drátem dohromady. Takto připravená armovaná deska se později zalije betonem.

Podlaha v koupelně

Ve volnějších chvílích jsme se věnovali podlaze v koupelně. Zde je také položena vrstva podlahového polystyrénu tl. 40mm nad kterou se bude nacházet vrstva betonového potěru tl. 55mm s jednou KARI sítí a potrubím podlahového topení. Před betonáží jsme ještě osadili sprchovou vaničku, kterou jsme přes sifon napojili na připravené kanalizační potrubí. Vzhledem k malému množství betonu jsme beton míchali v míchačce na stavbě, betonáž nám zabrala cca 4 hodiny. Potrubí podlahového topení bude napojeno na společný okruh s koupelnovým otopným žebříkem a bude regulováno termostatickým ventilem. Po tlakové zkoušce tohoto okruhu nás bude čekat finální podlahová vrstva, která bude tvořena samonivelační stěrkou na cementové bázi (systém MAPEI Ultratop).

Vzduchotechnické rozvody pro odtah vzduchu

Vzduchotechnický systém je tvořen přívodními a odtahovými kanály. Přívod vzduchu je řešen plochými kanály umístěnými v podlaze obou pater a vyústěn pod okny. Odtah vzduchu je rozdělen do dvou okruhů. Jeden okruh je pro odpadní znečištěný vzduch (odsává se z koupelny, kuchyně, WC, zádveří, šatny a technické místnosti) a tento vzduch při průchodu jednotkou odevzdá teplo a je vypuštěn ven z domu. Druhý okruh slouží k cirkulaci vzduchu a je odsáván z obytných místností (v každém patře jedna výustka v prostoru schodiště), projde jednotkou kde je smíchám s čerstvým vzduchem, teplotně upraven, vyfiltrován a přiveden podlahovými kanály do obytných místností. Tolik v krátkosti k našemu vzduchotechnickému systému (je to standartní řešení v pasivních domech).
Nás čekala instalace odtahového potrubí z podkroví. Cirkulační vzduch je veden potrubím DN200, potrubí je umístěno v rohu koupelny a poté pokračuje v podhledu místností v přízemí až do technické místnosti. V prostoru zádveří je již připravena odbočka pro osazení druhé výustky v přízemí.
Odpadní vzduch je v podkroví tvořen dvěmi větvemi. První odsává vzduch z prostoru sprchového koutu a šatny, společné potrubí DN125 je vedeno v šatně a přes strop přímo do technické místnosti. Druhé potrubí odsává z prostoru WC, je vedeno vedle závěsného modulu přes strop do podhledu a cestou do technické místnosti je do něj připojeno odsávání zádveří a WC. Dimenze tohoto potrubí se postupně zvětšuje od DN100 až po DN160. V technické místnosti dojde ke spojení s první větví a cestou do jednotky bude ještě připojen odtah z kuchyně a technické místnosti.
V prostoru zádveří a WC bude snížený podhled, celý systém je celkem prostorově náročný. K největšímu snížení stropu dojde na WC, kde potrubí podchází hlavní podélný nosný trám.

Úprava elektroinstalací

Konečně se nám podařilo vypořádat se změtí elektroinstalací, které se nám nakupilo nad vchodovými dveřmi. Zde je přivedena veškerá elektroinstalace z podkroví po podhledu zádveří a bude pokračovat k hlavnímu rozvaděči. Před konečným zavěšením elektroinstalce do podhledu jsme museli vykřížit všechna vedení vzduchotechniky ve stropě, vzhledem k prostorové náročnosti jsme dali vzduchotechnice přednost. Pro zavěšení jsme koupili drátěné kabelové žlaby pro vedení elektroinstalací, bohužel ve velkobchodě neměli pro tyto žlaby závěsy, takže jsme si museli pomoci vlastním systémem. Kabely jsou vedeny ve dvou hlavních trasách s rozestupem a rozděleny na sdělovací a silové aby nedocházelo k rušení. Později budou ještě doplněny některé kabely z přízemí.


Autor: RomanPočet zobrazení: 5144 x
Vloženo: 29.4.2010Upraveno: 29.4.2010

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s