Základy

V druhé polovině dubna jsme začali se základy rodinného domu. Vše šlo poměrně hladce i díky počasí, které nám mimořádně přálo. Nyní již máme vybudovány základy pro garáž (ztracené bednění) i pro rodinný dům (patky s ocelovými stojkami). Základy

Zahájení prací, výkopy

Na jaře jsme museli počkat až pozemek pěkně vyschne. Naštěstí panovalo od začátku dubna mimořádně pěkné počasí a v podstatě celý duben byl beze srážek. S výkopy jsme začali v pátek 17.4., v sobotu a v neděli jsme byli domluveni s rodiči a s bráchou a výkopy jsme začistili. Na pondělí 20.4. jsme měli objednaný podkladní beton z nedaleké betonárky, celkem jsme potřebovali 14 m3 betonu. Podkladní beton se vyléval do všech patek v tl. 20cm a poté pod pasy garáže, pod sklípek a technologickou šachtu. Protože výkopy byly místy hlubší než bylo potřeba, byla i spotřeba betonu větší. Samotné vylití podkladního betonu bylo bezproblémové, pomohl nám s ním brácha a v pohodě jsme ho zvládli ve třech lidech.

Objednávka materiálu

V týdnu jsme provedli objednávku stavebního materiálu, který budeme dále pokračovat. Zkoumali jsme nabídky ztraceného bednění na internetu, ale po započítání dopravy jsme zjistili, že nejvýhodnější nabídka je z blízkých stavebnin Stavorenol z Třanovic, kde nabízejí dopravu zdarma. Dodávají tvarovky od výrobce BEST, které jak jsme se mohli přesvědčit vypadaly kvalitně ve srovnání se ztraceným bedněním nabízeným v jiných stavebninách či stavebních makretech. Navíc měli i nejkratší dodací lhůty a líbil se nám i přístup vedoucího. Nakonec jsme objednávali ztracené bednění, hydroizolace, KARI sítě, výztuž i pohledové tvarovky v těchto stavebninách. Tvarovky dorazily ve čtvrtek 30.4. přesně podle domluvy.

Sestavování bednění, založení ztraceného bednění

Využili jsme dvou po sobě jdoucích prodloužených víkendů, spojili jsme je s dovolenou a pokročili jsme se stavbou domu. V pátek 1.5. a v sobotu 2.5. nám pomohli Standa s Janou a začali jsme montovat a osazovat bednění na patky, které jsme si nachystali již na podzim. Protože se velikost patek opakuje, bednění jsme udělali rozebíratelné a budeme ho používat celkem 3x. Základy jsou tvořeny celkem 15 ocelovými stojkami, které nám na podzim připravil taťka a my jsme je nechali žárově pozinkovat. Ocelové stojky jsou zabetonovány v patkách, které jsou uspořádány v pěti sloupcích a třech řadách. Krajní sloupce jsou tvořeny masivním pasem se třemi ocelovými stojkami, prostředních 9 patek je samostatných. Jeden pas je navíc přerušený technologickou šachtou, která bude sloužit pro vstup všech sítí do domu (přímo podlahou do technické místnosti). Šachta bude přístupná z venkovního prostoru poklopem. Se Standou jsme smontovali první pas a sousedící tři patky. Napřed jsme smontovali samotné bednění, do krajního pasu jsme vložili KARI sítě a za pomoci niveláku naměřili na stojky potřebnou výšku pro upevnění nosných vodorovných prken. Stojky jsme nasadili na pomocné trámy v požadovaných vzdálenostech a poté celý trám i s osazenými patkami jsme položili na zaměřená prkna. Směrové osazení jsme již poté kontrolovali pomocí natažených provázků z laviček. Takto jsme osadili prvních šest stojek, délka pomocných trámů byla zvolena tak, aby vždy propojila dvě řady patek pro ztužení celé konstrukce a pro docílení přesnějšího osazení stojek. Dále jsme pokračovali se založením první řady ztraceného bednění. Nejdříve však bylo potřeba zhotovit hydroizolaci. Katka připravila povrch penetračním nátěrem a po jeho zaschnutí jsme se Standou natavili půl metru široké pásy izolace pod budoucí stěny. Izolace bude pouze pod sklípkem a pod technologickou šachtou, zbytek je bez hydroizolace. Následovalo co nejpřesnější osazení první řady tvarovek ztraceného bednění. Byla to celkem dřina, výšky jsme si kontrolovali pomocí provázku a niveláku. Protože jsme všechno nestihli v sobotu, dokončoval jsem první řadu ještě v průběhu neděle.

Skládání ztraceného bednění, vytváření prostupů

Přes stěny bude prostupovat spousta různých vedení (zemní registr, vodovod, elektro, kanalizace dešťová i splašková, příprava pro rozvod dešťové vody, příprava pro ČOV), takže jsme tyto prostupy museli nachystat. Vše se muselo vyřezávat do tvarovek, což celkem zdržovalo jinak rychlé skládání dalších dvou řad. Kolem každého prostupu jsme museli udělat z desky drobné bednění, aby nám beton neprotíkal ven. Tyto drobné práce zajišťovala Katka s Martinem, stejně jako pokládání výztuže do každé řady tvarovek. S přípravou prostupů jsme pokračovali ještě v úterý dopoledne. Na odpoledne jsme totiž již měli objednaný beton.

Betonáž patek a ztraceného bednění

Nakonec jsme před betonáží stihli všechno připravit, ale bylo to těsně. Vylití pasů a patek bylo bez problémů (u pasu nám prasknul jeden drát, takže jsme museli zapřít bednění o zeminu dřevěným hranolem), horší to však bylo se ztraceným bedněním. Nechali jsme si přivést 1.5 m3 betonu navíc, složili jsme ho vedle garáže a museli jsme ho do ztraceného bednění přesunout ručně. Část se dala pouze přeházet lopatou, ale část jsme museli odnosit po kbelících a vylévat do bednění. Mezitím bylo potřeba beton prošťouchávat, aby zatekl do všech skulinek. Byla to příšerná dřina a řekli jsme si, že to takhle bylo naposledy. Příště si raději necháme přivést suchý beton a budeme si ho promíchávat v míchačce. Ve středu jsme šli do práce, protože jsme měli technologickou pauzu a taky jsme si museli odpočinout od manuální práce trvající 5 dní od rána do večera.

Betonáž ztraceného bednění

Ve čtvrtek 7.5. jsme si nechali dovézt 1.5 m3 suchého betonu a začali jsme s vyplňováním ztraceného bednění kousek pod horní úroveň třetí řady. Do této řady jsme umístili také další svislou výztuž, která bude spojovat další dvě řady již pohledových tvárnic. Postupné vyplňování s promícháváním v míchačce bylo daleko příjemnější než úterní dřina s vylitým namíchaným betonem, který začínal postupně tuhnout. Takže příště již radši opět suchý beton.

Přestavění bednění, bednění stropu šachty

V pátek 8.5. opět přijel Standa a odbednili jsme druhou řadu patek a bednění jsme přesunuli do třetí řady. Použili jsme stejný postup jako minule za pomoci niveláku. Dále jsme připravili bednění stropu technologické šachty a začistili jsme prostupy. Katka natřela část základů penetračním nátěrem a připravili ji tak na natažení hydroizolace. Večer ještě dorazili pohledové tvarovky, opět přesně podle domluvy a s řidičem přijel i vedoucí stavebnin všechno zkontrolovat.

Hydroizolace, skládání pohledových tvarovek

V sobotu 9.5. přijeli na pomoc rodiče a hlavním úkolem dne bylo natáhnout svislou část hydroizolace na část základů kolem garáže (budoucí nízký sklípek pod kůlnou) a na technologickou šachtu. Vše jsme nakonec s taťkou zvládli. Mamka s Katkou ráno zasadili pár rajčat, paprik a cuketu a poté nastoupily na skládání horních dvou řad pohledových tvárnic, které se budou nacházet nad terénem. Do večera stihly obě řady v pohodě naskládat, opět jsme vkládali vodorovnou výztuž do obou řad. V neděli jsme již sami s Katkou a Martinem dokončili bednění stropu technologické šachty, vložili do něj výztuž, provedli 4 vrstvy hydroizolačního nátěru kolem prostupů a srovnali horní dvě řady tvárnic.

Hydroizolace, skládání pohledových tvarovek

V pondělí jsme měli objednaný beton na vylití třetí řady patek a stropu nad technologickou šachtou. Vše se podařilo bez problémů a kolem deváté jsme se jeli osprchovat a pokračovali jsme do práce, kam jsme dorazili po desáté hodině.

Přestavění bednění, betonáž

O víkendu od 16.5. do 17.5. jsme společně s Katkou přestavili bednění pro čtvrtou řadu patek a krajní pás rozdělený technologickou šachtou. Opět jsme za pomoci niveláku osadili ocelové stojky a poté je opět drátem srovnali. Už to byla skoro rutina. Krajní pás byl trošičku složitější. Bednění je z části tvořeno stěnou garáže a také jsme do něho museli opět dát KARI síť. V pondělí 18.5. jsme měli dovolenou, abychom mohli vybetonovat chybějící část základů a také dobetonovat poslední dvě řady pohledových tvárnic u garáže. V okolí sklípku jsme nechali polovinu tvárnic ještě nevypněnou, budeme zde kotvit kovovou konstrukci budoucí podlahy v kůlně.

Další postup prací

Následující víkend budeme pokračovat v obsypu patek zeminou, pokládání a obsypem drenážních trubek, dále musíme natáhnout nopovou fólii na ochranu hydroizolace. Poté nám bude chybět pouze natažení fólie pod domem a zásyp prostoru kamenivem. Toto musíme dokončit do poloviny června, kdy by měla dorazit tesařská firma a měli by začít montovat nosnou konstrukci domu.


Autor: RomanPočet zobrazení: 10972 x
Vloženo: 19.5.2009Upraveno: 19.5.2009

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s