Nosná konstrukce

Popis stavby nosné konstrukce naší dřevostavby. Vše nakonec zvládla firma za zhruba jeden měsíc. První dva týdny jsme postup výstavby osobně kontrolovali z naší základny, kterou jsme vybudovali na pozemku. Nosná konstrukce

Použitý materiál a jeho dodání

V požadavcích na materiál nosné konstrukce jsme požadovali KVH hranoly, což jsou podélně napojované, hoblované a vysušené masivní smrkové hranoly, dodávané jsou v typických délkách 13m a 7m. Tento mateiál je dražší než standartně používané masivní dřevo, zvolili jsme jej hlavně z důvodu zaručeného vysušení, mimostředového řezání materiálu, rovinatosti a délce dodávaných prvků. Pro konstrukci domu byly statickýcm výpočtem stanoveny rozměry většiny prvků 80x160mm, hlavní podlahové trámy mají rozměr 100x280mm, stropní konstrukce je z profilů 80x160mm, schodišťová výměna 100x200mm. Hlavní trám nesoucí strop 1.NP je z lepeného nosníku (BSH hranol) o rozměrech 180x320mm celkové délky přes 9m a společně s příčnými trámy bude tvořit významný pohledový prvek interiéru. Pro střešní konstrukci jsme po dohodě s dodavatelem použili levnější klasický materiál, krokve jsou rozměru 80x200mm, kleštiny 40x200mm. Dodavatelem nosné konstrukce byla místní firma Baroch-Dřevos.
Pro spojení jednotlivých prvků jsme zvolili vruty Rapid, typický rozměr použitých vrutů je 8x160mm s nalisovanou podložkou. Dále byly použity kovové kotevní prvky spojované konvexními hřebíky. Většinu spojovacího materiálu dodala firma Akastav.
S dodávkou materiálu jsme měli drobný problém, dodavatel konstrukce provedl pozdě objednávku KVH hranolů - na jeho obhajobu je ale třeba říct, že mu bylo dodání slíbeno do dvou týdnů od objednání. Na lepený hranol bychom čekali ještě déle, nakonec ale dorazil za pět minut dvanáct a téměř okamžitě jsme ho montovali. Kvůli zpoždění přijel na stavbu přímo z výrobny v Rakousku, na náklady dodavatele materiálu. Na druhou stranu bylo v období původně předpokládané montáže (polovina června-polovina července) deštivé počasí a tak nás zpoždění až tak nemrzelo - dřevo by bylo vystaveno vlhkosti a práce by se kvůli častým přerušením protáhly.
Montáž nakonec proběhla od poloviny července do poloviny srpna, pro prvních 14 dní montáže jsme si vzali dovolenou a na práce jsme s Katkou dohlíželi. V mezičase jsme dodělávali různé drobnosti, které bylo třeba provést pro plynulé navazování prací.

Základový rošt

Základový rošt se skládá z podélných trámů profilu 100x280mm dl. 10m, okrajové jsou zdvojené, prostřední trám je samostatný. Trámy jsou uloženy do ocelových stojek a staženy závitovými tyčemi. Na tyto podélné trámy byly ocelovými úhelníky přikotveny příčné trámy 80x160mm, v místě zvýšeného zatížení jsou zdvojené, případně ztrojené.
O přestávkách jsme si nachystali spodní rošt, který ponese prkený záklop a tepelnou izolaci podlahy. Rošt je tvořený hranoly 40x80mm kotvenými do podélných trámů.

Obvodové stěny

Vzhledem k velké výšce obvodových stěn (netypicky přes dvě patra) a velké hmotnosti celé stěny byly obvodové stěny smontovány naležato pouze s omezeným počtem svislých prvků. Díky délce materiálu jsou všechny svislé prvky z jednoho kusu od základů až po střechu. Jako první byla smontována severní podélná stěna a byla vztyčena do svislé polohy, kde byla zajištěna zavětrováním. Dále pokračovaly práce na východní štítové stěně, po vztyčení bylo provedeno prošroubování stěn v rohu. Dále byly na řadě jižní podélná a nakonec západní štítová stěna. Po zavětrování konstrukce a jejím srovnání jsme přistoupili k postupnému doplňování svislých prvků a vytváření překladů nad okny v 1.NP.
Po smontování obvodových stěn přišlo na řadu opláštění nad úroveň stropu 1.NP z vnitřní strany OSB3 deskou tl. 15mm. Pero a drážka OSB desek byly prolepeny, samotné desky byly na nosnou konstrukci také lepeny PUR lepidlem na dřevo. Pro přikotvení byly použity vruty a kroucené hřebíky.

Strop

V průběhu oplášťování spodní části obvodových stěn dorazil na stavbu lepený hranol. Od této chvíle nám všem vrtalo hlavou jak toho macka dostaneme do výšky 3 metrů a osadíme ho do připravených ocelových patek. Při rozměrech 180x320mm a délce 9m vážil přibližně 280kg.
Pro osazení hlavního trámu bylo nutno připravit ocelové patky. Podle statického výpočtu se jednalo o svařenec z ocelových plechů tl. 6 a 10mm, kotvení zajišťuje 8 závitových tyčí protažených skrz svislé nosné obvodové trámy štítových stěn. Patky mi připravil v předstihu taťka a my jsme je nechali pozinkovat.
Po osazení patek jsme mohli přistoupit k akci, která nám již tři dny ležela všem v hlavách - jak dostat trám do výšky 3 metrů. Na zemi jsme si v klidu připravili čep pro osazení středového sloupu, na jednu stranu zavěsili kladku, na ruhé straně hoši vylezli do okna v podkroví a připravili si lana. Na pomoc jsme si vypůjčili ještě dva silné chlapy z vedlejší stavby a šli jsme na to. Trám jsme zvedali postupně na jedné a na druhé straně na stavební kozy do co největší výšky. Dále jsme již museli současně zvedat na jedné straně kladkou a na straně druhé pouze ručně a trám spustit do patek. Vše se nakonec podařilo na první pokus a bez jakéhokoliv problému. Dále stačilo pouze trám podepřít uprostřed rozpětí nosným sloupem a bylo hotovo.
Následovala montáž příčných trámů, které budou na většině plochy stropu viditelné. Aby bylo spojení pohledově čisté použili jsme SFS vruty. Jedná se o speciální druh vrutu s dvojitým závitem (uprostřed je závit přerušen hladkým dříkem) z pevností oceli. Vruty se zapouštějí do materiálu pod úhlem 45 stupňů z každé strany a musejí se potkat uprostřed. Pro správné osazení je třeba použít speciální vrtací šablonku. Po montáži není spojovací materiál viditelný (je zapuštěn do materiálu z horní strany). V našem případě jsme podél obvodové stěnu museli vrtat jeden vrut zhora a druhý zespoda, takže vzniklou dírku budeme muset zespodu zatmelit. V místě zvýšeného namáhání (schodišťová výměna, pod příčkami) jsou osazeny dva páry těchto vrutů.

Střešní konstrukce

Po montáži stropních trámů jsme pokračovali záklopem stropu OSB deskou tl. 18mm, dokončením překladů nad okny v podkroví a dokončením opláštění obvodových stěn. Následovala konstrukce střechy, které je tvořena krokvemi 80x200mm a kleštinami 40x200 z obou stran krokví. Střecha je zaklopena prkny na které je natažena difuzní fólie Jutadach 135.

Co bychom dělali jinak

Příště bych nejspíš nepoužíval pro uložení některých překladů ocelové kotevní patky. Jejich montáž byla problematická, překlady jsou totiž stejně široké jako nosná konstrukce. Nedomyslel jsem však, že se šířka zvětší o tloušťku plechu a hlavičky hřebíků. Do problémů bychom se dostali při montáži opláštění, kdy by v těchto místech OSB deska odstávala. My jsme to vyřešili zhoblováním stěny překladu a mírným vyosení patky tak, aby bylo vše z interiérové strany v zákrytu. Příště bych ale použil u všech oken podložení svislým hranolem, popř. bych zúžil šířku překladu.
Naše konstrukce je odlišná také v tom, že obvodové stěny jsou konstruovány na výšku obou pater. Strop je poté dodatečně zavěšen do již částečně opláštěné konstrukce. Výhoda je v celistvém provedení OSB desky (tvořící hlavní vzduchotěsnou vrstvu) a eliminaci tepelného mostu, který by vzniknul při klasickém způsobu řešení. Mírně problematická je poté montáž konstrukce, protože stěny jsou poměrně vysoké a zatím neexistuje strop 1.NP který se dá pro konstrukci podkroví využít. Obvodové stěny jsou na tuto výšku těžké a není možno vztyčit celou stěnu, svislé prvky se poté musí doplňovat.

Další pokračování stavby

V průběhu prací jsme již začali s montáží předsazeného montážního roštu, který je již nyní hotový. Další článek se bude týkat montáže kontralatí a latí pro střešní krytinu, montáží předsazeného roštu a ostění oken.


Autor: RomanPočet zobrazení: 9459 x
Vloženo: 13.9.2009Upraveno: 13.9.2009

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s