INELS

V našem domě máme nainstalovaný systém inteligentní elektroinstalace. Tyto systémy slouží k programovému řízení elektrospotřebičů v domě. Celý systém je nainstalován v hlavním domovním rozvaděči, který tak narostl do netypických rozměrů. INELSPředstavení systému INELS

Systém je tvořen jednotlivými moduly (v provedení na DIN lištu nebo do elektrokrabic), které jsou vzájemně propojeny sběrnicí (dvoulinka po které je uskutečněna datová komunikace i napájení modulů). Obsluhu systému, běh programu a jeho interpretaci má na starosti centrální jednotka. K této jednotce je možné přes standartní LAN konektor připojit počítač a do jednotky nahrát připravený řídící program.
Dále jsou součástí systému jednotky vstupů (digitálních i analogových), výstupů (opět digitálních i analogových), GSM modul, napájecí zařízení a pod. Přikoupením dalších modulů je možné systém rozšiřovat. Pro celý systém je nutné připravit podrobný projekt elektroinstalace, který určí jaké moduly budou potřeba. Při stavbě je poté třeba připravit sběrnici ke všem prvkům systému. Podobné systémy se uplatňují převážně jako komfortní obsluha osvětlení domu, ovládání vytápění a zabezpečovací systém. Zařízení ovládaná naším systémem zmíním v následujících částech.

Ovládání vzduchotechniky

Vzduchotechnická jednotka ATREA RB je připravena pro řízení nadřazeným systémem pomocí 3 signálů 0-10V. Tyto signály je možné vygenerovat systémem INELS a použít je k řízení jednotky. Pomocí signálů se přepínají jednotlivé režimy jednotky (větrání, cirkulace a pod.), dále se předávají signály pro sepnutí vytápění (jednotka následně sepne oběhové čerpadlo a ovládá elektroventil uzavírající přívod topné vody do jednotky), signály pro nárazové větrání (signály z kuchyně, koupelny či WC) a pod. Naopak jednotka je schopna systému sdělit různá hlášení, typicky signál oznamující zanesené filtry. Spoustu zařízení si jednotka spouští sama. Jedná se o čerpadlo topné vody a elektroventil na základě sepnutí termostatu (v našem případě toto sepnutí simuluje INELS), sepnutí čerpadla solankového okruhu a případné přestavění servoklapek (na základě venkovního čidla teploty), sepnutí nárazového větrání na základě sepnutí vypínače v kuchyni či koupelně (simulujeme systémem INELS).

Nabíjení zásobníku

V době nízkého tarifu systém spouští natápění nádrže. Podle potřeby se natápí spodní (pro vytápění) nebo horní (pro TUV a vytápění) elektrospirálou. Teplota v nádrži je monitorována ve třech výškových úrovních. Dále systém monitoruje (ale neřídí) činnost solárního okruhu a teploty na vstupu a výstupu solárního okruhu ze zásobníku.

Žaluzie

Systém řídí pohyb venkovních žaluzií, které jsou vybaveny elektropononem (celkem 4 kusy). Ovládání je buď manuální kolébkovými ovladači s mikrosnímači nebo automatické (na základě časového programu a signálů ze soumrakového snímače).

Zabezpečení domu

V domě jsou rozmístěny pohybové PIR senzory, které monitorují pohyb v domě a slouží také pro zabezpečení domu v nepřítomnosti. Na základě pohybu v koupelně a WC je spouštěno nárazové větrání (systém vysílá signál pro vzduchotechnickou jednotku), v noci je na základě pohybu spínáno orientační LED osvětlení na chodbách, schodišti a v koupelně.
Na všech otevíravých oknech jsou instalovány senzory, které monitorují, zda je okno otevřené nebo zavřené. Těchto signálů se dále využívá pro zabezpečení objektu a také pro ovládání vzduchotechniky (při otevřeném okně je vzduchotechnika vypnuta).
Mezi zabezpečovací zařízení uvedu také požární hlásiče, pro každé patro jeden. Signály z PIR senzorů a z požárních hlásičů spouštějí venkovní a vnitřní sirénu.

Monitoring

Systém monitoruje několik teplotních čidel, které snímají teplotu v pobytových místnostech, teplotu vody v akumulační nádrži, teplotu vody v topných okruzích, teploty v solankovém výměníku, teplotu betonové podlahy v přízemí, venkovní teplotu a také teploty v jednotlivých větví vzduchotechniky. Díky těmto čidlům je možné odhalit špatnou funkci některých zařízení, popř. upravit jejich nastavení.
Dále je monitorován stav některých zařízení. Již jsem se zmínil o monitoringu činnosti solárního systému a solankového okruhu, doplním monitorování nízkého tarifu el. energie, monitoring výpadku napájení, hygrostatu v koupelně, hlášení poruch vzduchotechniky a pod.

Taková je představa o fungování našeho systému. Nyní elektrikáři pracují na postupném zapojování jednotlivých okruhů a já programuju celý systém. Časem možná tento článek doplním o postřehy a také jak to všechno dopadlo.


Autor: RomanPočet zobrazení: 4485 x
Vloženo: 23.1.2011Upraveno: 23.1.2011

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s