Vzduchotechnika

Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, dům je vybaven vzduchotechnickým systémem s rekuperací tepla a s možností teplovzdušného vytápění. Pojďme se tedy na náš systém podívat trochu pobrobněji. VzduchotechnikaPopis systému

Základem celého systému je rekuperační jednotka. Ta naše je dvouokruhová a je vybavena výměníkem voda/vzduch a je ji tak možné použít i na vytápění. Nyní se podíváme na jednotlivé větve vzduchotechnického systému, které jsou k jednotce připojeny. Těchto větví je celkem pět a budu je popisovat po směru toku vzduchu.
Sání čestvého vzduchu - začíná fasádní protidešťovou žaluzií na SV stěně budovy a pokračuje profilem DN200 do solankového výměníku. Na tento výměník je napojený solankový zemní registr, v létě zde dochází k ochlazení vzduchu, v zimě k jeho předehřátí jako ochrana proti nadměrnému namrzání jednotky. Dále potrubí pokračuje přímo do jednotky.
Rozvod čerstvého vzduchu - z rekuperační jednotky je potrubí vedeno profilem DN200 a rozděluje se na dvě větve (pro přízemí a pokroví), které jsou napojené na rozdělovače. Z těchto rozdělovačů jsou poté podlahovými plechovými kanály o rozměrech 200x50mm přivedeny do výustek, které se nachází pod okny popř. v blízkosti dveří. Z důvodu přerušení akustických vazeb je pro každou místnost z rozdělovače samostaný přívodní kanál. Množství vzduchu přivedené jednotlivými výustkami je specifikováno v projektu a regulace probíhá omezením profilu v rozdělovacích komorách. Následná regulace je možná na samotných výustkách manuálně.
Odtah čistého (cirkulačního) vzduchu - tento vzduch je odsáván v prostoru obývacího pokoje a chodby (schodiště). Tento vzduch není znečištěný odéry a zvýšenou vlhkostí, po průchodu jednotkou je vrácen zpět do vnitřního oběhu. Tato cirkulační funkce se využívá při potřebě rozvedení pasivních solárních zisků po domě, popř. při potřebě vytápění či chlazení. V letním provozu je totiž možné pomocí servem řízené klapky vzduch pustit do solankového výměníku, zde ho ochladit a znovu rozvést po domě.
Odtah znečišťěného vzduchu - vzduch je odsáván ve zněčištěných prostorech (kuchyň, koupelna, zádveří, WC, technická místnost, šatna) a je přiveden do rekuperační jednotky před tepelný výměník.
Odvod vzduchu - Tato nejkratší větev začíná v jednotce a končí v protidešťové žaluzii na fasádě, cestou se nenachází žádné zařízení či odbočky.
Dvouokruhová jednotka na rozdíl od jednookruhové rozlišuje vzduch odsávaný z čistých prostor a ze znečištěných prostor a s jednotlivými přívody je jinak naloženo. Čistý cirkulační vzduch je filtrován, teplotně upraven popř. smíchán s čerstvým vzduchem a rozveden zpět po domě. Naproti tomu znečištěný vzduch odevzdá ve výměníku své teplo čerstvému vzduchu a je vypuštěn do venkovního prostoru.

Rekuperační jednotka

Srdcem našeho vzduchotechnického systému je rekuperační jednotka ATREA DUPLEX RB 730/370 v parapetním provedení. Jedná se o menší kompaktní jednotku, která je osazena na naší vápenopískové zdi. Uvnitř se nachází rekuperační výměník tepla, teplovodní ohřívač, dva ventilátory, elektroregulace, servoklapky a filtry. Řízení jednotky obstarává nadřazený systém pomocí tří signálů 0-10V. Samotná jednotka spouští oběhové čerpadlo na topném okruhu, uzavírá elektroventil (tímto se bloguje topení jednotkou a vyhřívá se pouze otopný žebřík a podlahovka v koupelně), spouší čerpadlo na solankovém okruhu a přepíná servoklapky u solankového výměníku. Jako zdroj tepla pro jednotku slouží akumulační zásobník.

Termostaty, týdenní program

Pro kompletní ovládání vytápění bude sloužit řídící systém. Nevýhodou teplovzdušného vytápění je, že se špatně dosahuje rozdílných teplot v místnostech. Většina domů má instalovaný termostat v hlavní obytné místnosti a na základě tohoto termostatu se spouští vytápění pro celý dům. Z důvodu lepší kontroly vytápění jsme rozšířili systém o podlahové topení v přízemí a nezávislé přímotopy v pokoji a ložnici.
Na temperování objektu bude sloužit podlahové topení v přízemí, které dokáže pracovat s nejnižší teplotou topné vody, má však pomalý náběh. Pro rychlé vyhřátí domu (při příchodu z práce) se spustí vzduchotechnika (cirkulační vytápěcí režim) s dopomocí podlahového topení. Při ranním odchodu do práce není potřeba rozehřívat obývací pokoj s kuchyní, protože se však lépe vstává do vyhřáté místnosti je toto předehřátí zajištěno přímotopy. Přímotop v pokoji je také možné zapnout při požadavku na vyšší teplotu v této místnosti v kteroukoliv dobu. Koupelna je vytápěna nezávisle pomocí otopného žebříku a podlahového topení. Každá místnost má svůj časový program, který říká jaká je požadovaná aktuální teplota v této místnosti. Na základě těchto požadavků jsou spouštěna jednotlivá topení (vzduchotechnika, podlahovka, přímotopy). Pro rychlou změnu teploty (oproti standartu) slouží regulátory v obývacím pokoji a v koupelně - zde je možné regulovat požadovanou teplotu, zapínat komfortní režim s vyšší teplotou, zapínat či vypínat topení a pod.
Systém také řídí natápění zásobníku pomocí topných tyčí, monitoruje solární systém (na starosti má pouze monitoring, samostatné ovládání oběhového čerpadla spíná nezávislý solární regulátor).


Autor: RomanPočet zobrazení: 4832 x
Vloženo: 23.1.2011Upraveno: 23.1.2011

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s